تصاویر: حال و هوای کربلا معلی در آستانه اربعین حسینی

فردا - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

تصاویر زیر حال و هوای کربلا معلی را در آستانه اربعین حسینی نشان می دهد

منابع خبر