تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

گروکشی دولت با سهام عدالت؛ عربستان در سیاهه ناقضان حقوق کودکان؛ برادر معاون اول رئیس جمهور بازداشت شد؛ ۱۱۹ یوسف گمگشته بازآمدند؛ ونیز در شمال ایران و چرا شفر زیر بار دستیاران تحمیلی رفت؟ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (شنبه، ۱۵مهر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

انتهـــــــــــــــــــــــــای پیـــــــــــــــــــــــــام

منابع خبر
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶