تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های ۱۱ تیر ۹۷

خبرگزاری فارس - ۱۱ تیر ۱۳۹۷

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های ۱۱ تیر ۹۷

جعبه سیاه ارزی باز شد؛ آب و آرامش به خوزستان بازمی‌گردد؛ همه کمک کنیم مفت‌خورها و رانت‌خوارها شناسایی شوند و سگ‌های ترامپ در سیرک منافقین؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (دوشنبه، ۱۱ تیر ) در قسمت پایین، قابل مشاهده است:

 

 

 

انتهـــــــــــــــــــــــــای پیـــــــــــــــــــــــــام

منابع خبر
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های ۱۱ تیر ۹۷ خبرگزاری فارس - ۱۱ تیر ۱۳۹۷