تصاویر/ظریف درسفر احمدی‌نژاد به نیویورک

تصاویر/ظریف درسفر احمدی‌نژاد به نیویورک

فردا
فردا - ۶ مهر ۱۳۹۲منابع خبر
تصاویر/ظریف درسفر احمدی‌نژاد به نیویورک باشگاه خبرنگاران - ۶ مهر ۱۳۹۲