تصاویر: نوآوری باورنکردنی اپلیکیشن درخواست خودرو!

فردا - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

اوبر در راستای برقراری سرویس اوبر ایر، متخصصان دانشگاه تگزاس در آستین را به کار گرفته تا ایده تاکسی پرنده اوبر را عملی سازند. 

منابع خبر