تصاویر هوایی از کربلای معلی

خبرگزاری میزان - ۱۸ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
تصاویر هوایی از کربلای معلی خبرگزاری میزان - ۱۸ آبان ۱۳۹۶