تصمیم اصلاح‌طلبان برای شورای شهر و شهرداری تهران

جهان نیوز - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

روزنامه اصلاح طلب اعتماد در خبری نوشته ‌که مسجد جامعی، گزینه نهایی ریاست شورای شهر تهران است

منابع خبر