تصمیم مجلس برای موسسات بانکی و اعتباری فاقد مجوز

فردا - ۲۲ دی ۱۳۹۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعلام کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آن‌ها اقدام کند

منابع خبر