تصویب نخستین پیمان بزرگ در سازمان تجارت جهانی

'توافق هزار میلیارد دلاری' در نشست سازمان تجارت جهانی
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

پس از بحث‌ها و مذاکرات طولانی سرانجام پیمان‌نامه سازمان تجارت جهانی تصویب شد. به گفته کارشناسان، این پیمان دستاوردی "تاریخی" است که موانع موجود در زمینه بازرگانی، امور گمرکی و معاملات اقتصادی را برطرف می‌کند

منابع خبر