تصویر/ اردوغان و هیتلر روی دیوار سفارت ترکیه در آلمان

تصاویر: اردوغان و هیتلر روی دیوار سفارت ترکیه در آلمان
فردا
آفتاب - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

فعالین حقوق بشر ‏بعد از نورپردازی پرچم داعش روی سفارت عربستان، حالا تصویر تلفیقی هیتلر و اردوغان رو روی سفارت ترکیه در برلین انداختند

منابع خبر