تصویر: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد

تصویر: رضارحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد

عصر ایران
عصر ایران - ۲۹ آبان ۱۳۸۸

رضا رحیم مشایی، فرزند اسفندیار رحیم مشایی و علیرضا احمدی نژاد، فرزند محمود احمدی نژاد   منبع: پارسینه

منابع خبر