تصویر:روزنامه های ژاپن یک روز بعد از سونامی

روزنامه‌های ژاپن یک روز بعد از زلزله و سونامی/عکس

آفتاب
پیمانه - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

امروز

منابع خبر