تصویر روز ناسا از سحابی «روح»

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

سازمان فضایی آمریکا «ناسا» تصویر زیبایی از سحابی روح در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین منتشر کرد

منابع خبر