تصویر طنز: استفاده مبتکرانه از شلوار!

تصویر طنز: استفاده مبتكرانه از شلوار!

شفاف
شفاف - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

 

منابع خبر