تصویر/ ملکه اردن در میان پناهجویان

عکس: ملکه اردن در میان پناهجویان در اروپا

فردا
الف - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

 ملکه رانیا، همسر عبدالله دوم، پادشاه اردن در میان پناهجویان جنگی در یکی از جزایر یونان.  

منابع خبر
ملکه اردن در میان پناهجویان+ عکس باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
عکس: ملکه اردن در میان پناهجویان باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵