تصویر کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه قاجار

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

تصویر کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه قاجار را درحال کشیدن قلیان مشاهده می کنید

منابع خبر