تظاهرات گسترده برزیلی ها در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

هزاران نفر از مردم سائوپائولو در برزیل با راهپیمایی در خیابانهای این شهر، علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند

منابع خبر