تعطیلی ۱۰ روزه تمرینات استقلال/ دستیار امیر در اهواز ماند

خبرگزاری فارس - ۲۰ آذر ۱۳۹۳

تمرینات تیم فوتبال استقلال با دستور کادر فنی ۱۰ روز تعطیل شد

منابع خبر
تعطیلی ۱۰ روزه تمرینات استقلال پارس فوتبال - ۲۰ آذر ۱۳۹۳