تغییر الگوی کشت در کُردستان برای احیای دریاچه ارومیه ضروری است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

سنندج - ایرنا- در کارگاه دو روزه مدیریت بهره برداری بهینه از زمین های کشاورزی بر برنامه های اجرایی به منظور ایجاد تغییرات الگوی کشت، جایگزینی کشاورزی پایدار و حفظ آب در کردستان به منظور احیای دریاچه ارومیه تاکید شد.

منابع خبر
پیرزن ۷۵ ساله در دریاچه ارومیه غرق شد خبرگزاری میزان - ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پیرزن ۷۵ ساله در دریاچه ارومیه غرق شد عصر ایران - ۱۴ مرداد ۱۳۹۵