تفاوت مواضع مجمع روحانیون دیروز و امروز

جهان نیوز - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

پاسخ آیت الله خوئینی‌ها در مورد پرسش اینکه؛ "مجمع روحانیون در ابتدا موضعی کاملا ضد آمریکایی داشت ولی به نظر می رسد این مواضع امروز تفاوت کرده است.

منابع خبر