تفسیر لغوی سوره دهر در تفسیر نمونه

۷ فعال سیاسی اصلاح طلب در دادگاه انقلاب حاضر شدند + عکس
پیک ایران
خبرگزاری فارس - ۱۴ آذر ۱۳۹۵

در این مقاله نمونه‌هایی از تفسیر لغوی در تفسیر نمونه، در تفسیر لغوی سوره دهر بررسی شده تا افزون بر روشن شدن نقش تحلیل مفردات قرآنی در تفسیر آیات قرآن، میزان اهتمام مفسر تفسیر نمونه به تحلیل تفسیر لغوی، مشخص گردد

منابع خبر
تفسیر لغوی سوره دهر در تفسیر نمونه خبرگزاری فارس - ۱۴ آذر ۱۳۹۵