تقدیمی علی معلم برای نیمه شعبان: «موعد پاگشای موعود است»

تقدیمی علی معلم برای نیمه شعبان: «موعد پاگشای موعود است»
خدمت
خدمت - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از تسنیم؛ محمدعلی معلم‌دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، ابیاتی به مناسبت نیمه شعبان میلاد مسعود منجی عالم بشریت، حضرت ولی‌عصر(عج) سروده است. سروده رئیس فرهنگستان هنر به شرح ذیل است:

طلوع طلعت خورشید حق مبارک‌باد
به لطف، باد صبا چشم غنچه را بگشاد

ز باغ بوی گل آورد پیک باد بهار
به دست ساقی گلرخ پیاله را مگذار

***
وعده صبح شام غم فرداست
منشین باد صبحدم برخاست

ابر گوهر به گوش گل آویخت
باد مشاطه زلف بید آراست

فروردین فرش زمردین گسترد
به گل افشان، شکوفه را یاراست

گوشوار گل است شبنم صبح
ساقی خاک چشمه خاراست

آنچه زین پیش کام دشمن بود
دوست آمد ز مقدمش ماراست

آفتاب جمال حق سر زد
زخم تیغ طلایی‌اش کار است

نور و باران سپاه جمشیدند
روز مرگ سکندر و داراست

موعد پاگشای موعود است
غالیه مشک و عنبر ساراست

خط و خالی ملطغه‌ست از دوست
خال و خط گرچه روی زیبا راست

این سحر یک ستاره رخشا باش
هر که روشن چریکه تاراست

منابع خبر