تقدیم رونوشت استوارنامه سفرای کوبا و قبرس به ظریف

خبرگزاری میزان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر