تلاوت مجلسی آیات۱-۲۸ سوره دخان کریم منصوری

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
تلاوت مجلسی آیات۱-۲۸ سوره دخان کریم منصوری باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶