تمدید حالت فوق العاده در تونس توسط رئیس جمهور این کشور

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

رئیس جمهوری تونس امروز پس از جلسه شورای امنیت ملی این کشور، حالت فوق العاده را در تمام مناطق تونس به مدت ۳ ماه دیگر از ۱۲ نوامبر(۲۱ آبان) تمدید کرد

منابع خبر