تمدید یک ساله حضور نیروهای آلمانی در عراق

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
تمدید یک ساله حضور نیروهای آلمانی در عراق باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵