تمرکز مجلس به روی نظارت بیشتر

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به دلیل تقویت بعد نظارتی مجلس و پرداختن به سایر امور مربوط به حوزه کاری در کمیسیون‌ها و غیره، جلسات علنی کمتر برگزار شود

منابع خبر