تمرین تیم ملی فوتبال

خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶

عکاس : امیر حسین خیرخواه

منابع خبر
تمرین تیم ملی فوتبال خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶