تمهیدات بهزیستی برای زلزله‌زدگان و کودکان بی‌سرپرست

تمهیدات بهزیستی برای زلزله‌زدگان/معرفی کودکان بی‌سرپرست به تیم‌های مستقر در منطقه
خبرگزاری فارس
فردا - ۲۳ آبان ۱۳۹۶

معاون سازمان بهزیستی کشور گفت: با بیمارستا‌ن‌ها در مناطق زلزله زده هماهنگ شده تا اگر کودک تنهایی پیدا شد پس از دریافت کمک‌های درمانی درصورتی‌که والدین او مشخص نبود به بهزیستی معرفی شوند

منابع خبر