تنها عکسی که از شیر ایرانی باقیمانده است!

فردا - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

حدوداً ٧٠ سال است که متأسفانه نسل شیر آسیایی در ایران منقرض شده و تنها در جنگل گیر در هندوستان زندگی می کند

منابع خبر