۲ تن مرغ غیربهداشتی در زنجان توقیف شد

خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف ۲ تن مرغ غیربهداشتی خبر داد

منابع خبر
۲ تن مرغ غیربهداشتی در زنجان توقیف شد خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸