توانایی و اقدام به‌موقع نیرو‌های انتظامی افتخاری برای ملت و نظام است

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر