توصیه افخم به متقاضیان حج تمتع

جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد: غیر از سازمان حج و زیارت هیچ مسیر دیگری برای دریافت روادید سفر حج مورد تأیید مراجع رسمی کشور نیست و مراجع متفرقه و غیرمسئول نه تنها قابل اطمینان نیستند, بلکه تبعات و عوارض ناخوشایندی نیز دارند.

منابع خبر
توصیه افخم به متقاضیان حج تمتع جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴