توصیه کارمند نمونه کشوری سازمان قضایی نیرو‌های مسلح/ رضایت ارباب رجوع در اولویت کارهایم است

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

عزیز زاده گفت: نظم و انضباط در کار، انجام به‌موقع و به نحو احسن وظایف محوله، برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان و تعامل خوب و مناسب با همکاران از اولویت‌های کاری من بوده است

منابع خبر