توضیحات رییس کل دادگستری استان تهران درباره علت بیشتر بودن مجازات جوانفکر از مشایی

خبرگزاری میزان - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره علت بیشتر بودن مجازات جوانفکر از مشایی در اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت گفت:آقای مشایی فاقد سابقه محکومیت قبلی میباشد، ولی چون سه عنوان اتهامی داشته دادگاه باید حداکثر مجازات را تعیین میکرد

منابع خبر