توضیحات مرکز پژوهش های مجلس درخصوص قراردادهای جدید نفتی

خبرگزاری میزان - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر لزوم جداسازی مباحث مربوط به قراردادهای نفتی موسوم به IPC و مدل جدید ارائه شده توسط دولت، در رسانه ها و مباحث کارشناسی توضیحاتی را درباره روند رسیدگی کارشناسی به هریک از این دو موضوع ارائه داد

منابع خبر