توقف عملیات پرواز یک شرکت هواپیمایی فعال به دلیل عدم رعایت مقررات

خبرگزاری فارس - ۵ مرداد ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: رییس سازمان هواپیمایی کشوری از توقف عملیات پرواز یکی از شرکت‌های هواپیمایی فعال در کشور به علت عدم رعایت مقررات، کاهش سطح کیفیت و الزامات تصریحی خبر داد

منابع خبر
عملیات پروازی یک شرکت هواپیمایی متوقف شد خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۵ مرداد ۱۳۹۱
توقف عملیات پرواز یک شرکت هواپیمایی فرهیختگان - ۵ مرداد ۱۳۹۱