'تولد دوباره' برای مردی که ۲۳ سال به اشتباه در کما بود

بی بی سی فارسی - ۲ آذر ۱۳۸۸

مردی بلژیکی که پزشکان تشخیص داده بودند او به حال اغما رفته پس از ۲۳ سال مشخص شد که بهوش بوده است. وضعیت رام هوبرن پس از تصادفی در سال ۱۹۸۳ از سوی پزشکان این گونه تشخیص داده شد که به کما فرو رفته است، تا اینکه پزشکی از دانشگاه لیژ در بلژیک در سال ۲۰۰۶ تشخیص داد که آقای هوبرن هیچگاه در این مدت در کما نبوده است. هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشته است که آقای هوبرن اکنون می تواند از طریق صفحه کلید مخصوصی ارتباط برقرار کند. بنا به گزارش اشپیگل آقای هوبرن اکنون ۴۶ سال دارد، از وضعیت خود پس از تصادف گفته است و اینکه چگونه دیگر بدنش به چیزی واکنش نمی داده است. او گفت: "فریاد می کشیدم، ولی کسی صدایم را نمی شنید." او همچنین گفته است که برای پاسخ دادن به پزشکان و پرستارانی که تلاش می کردند با او صحبت کنند، کاملا ناتوان بوده، تا اینکه بالاخره از بهبود وضعیت او قطع امید کردند.

"مردی بلژیکی که پزشکان تشخیص داده بودند او به حال اغما رفته پس از ۲۳ سال مشخص شد که بهوش بوده است"بالاخره در سال۲۰۰۶ در پی اسکنی که از مغز او گرفته شد مشخص شد که او فلج شده است و مغز او کاملا سالم است. اشپیگل به نقل از او نوشته است: "هرگز روزی را که وضعیت من را تشخیص دادند را فراموش نمی کنم. انگار دوباره متولد شدم." سرگذشت آقای هوبرن زمانی آشکار شد که استوین لورریز، از دانشگاه لیژ مقاله ای درباره او منتشر کرد. در این مقاله آمده است که با معاینه ای دقیق تر مشخص می شود که نشانه هایی از هوشیاری در حدود ۴۰ در صد از کسانی که ظاهرا به کما رفته اند، وجود دارد

منابع خبر