توله سگ زیر ماشین رفت

جام جم - ۱۰ مهر ۱۳۹۶

یک دستگاه خودرو سواری هنگام عبور از خیابان، با سرعت زیاد یک توله سگ را زیر گرفت

منابع خبر
توله سگ زیر ماشین رفت جام جم - ۱۰ مهر ۱۳۹۶