تک عکس / اربعین حسینی در بین الحرمین

خبرگزاری میزان - ۱۱ آبان ۱۳۹۷

عکاس : حیدر المنکوشی

منابع خبر
تک عکس / اربعین حسینی در بین الحرمین خبرگزاری میزان - ۱۱ آبان ۱۳۹۷