تک عکس/ حلقه عزاداران حسینی-بوشهر

خبرگزاری میزان - ۱۱ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
تک عکس/ حلقه عزاداران حسینی-بوشهر خبرگزاری میزان - ۱۱ مهر ۱۳۹۶