تیر ملک سلمان به سنگ خورد

خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

علیرغم امضاء قراردادهایی به ارزش سه میلیارد دلار میان عربستان و روسیه، پادشاه سعودی بازهم نتوانست به اهداف اصلی خود در این سفر برسد

منابع خبر
تیر ملک سلمان به سنگ خورد خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶