تیمچه امین‌الدوله شاهکاری از معماری اصیل ایرانی

فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

کاروانسرای امین الدوله در میانه بازار تاریخی کاشان در دوره قاجار به همت فرخ خان امین الدوله غفاری بنا شده و به خاطر هنر‌ها و فنون فوق العاده‌ای که در آن به کار رفته، یکی از شاخص‌ترین بناهای معماری ایرانی به شمار می‌آید

منابع خبر