تیم تروریستی دستگیرشده در دزفول+عکس

تصاویر تیم تروریستی صفی آباد دزفول
فردا
جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۴

تصاویر تیم تروریستی تیراندازی کننده به مسجد و هیأت عزادارای در شهر دزفول در ایام محرم ۹۴ منتشر شد.

منابع خبر
تیم تروریستی دستگیرشده در دزفول+عکس جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۴