تیم ملی فوتبال ایران، پنجم آسیا و پنجاه و هشتم جهان

آفتاب - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده‌بندی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال با ۵۴۳ امتیاز در مکان ۵۸ تیم‌های ملی جهان و پنجم آسیا ایستاده است. تیم ملی ایران در رده‌بندی ماه فوریه دو پله صعود داشته است.

منابع خبر
ایران، پنجم آسیا و پنجاه و هشتم جهان خبرگزاری فارس - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
 ایران، پنجم آسیا و پنجاه و هشتم جهان پارس فوتبال - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱