ثبت اجباری و اختیاری اسناد

خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است

منابع خبر
ثبت اجباری و اختیاری اسناد خبرگزاری میزان - ۱۴ مهر ۱۳۹۶