جاده چالوس یک طرفه شد/ترافیک سنگین در راه های البرز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۵

کرج- ایرنا- رئیس پلیس راه البرزاز یک طرفه شدن جاده کرج - چالوس خبر داد.

منابع خبر
جاده چالوس یک طرفه شد/ترافیک سنگین در راه های البرز خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۵
ترافیک سنگین درمعابرالبرز/جاده چالوس یک طرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۵
ترافیک سنگین در جاده چالوس خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ مرداد ۱۳۹۵
ترافیک سنگین در جنوب به شمال محور کرج-چالوس خبرگزاری فارس - ۸ مرداد ۱۳۹۵
ترافیک سنگین در جاده کرج- چالوس عصر ایران - ۸ مرداد ۱۳۹۵