جریمه برای حیدری و تعلیق ابومسلم

جريمه نقدي براي حيدري و تعليق ابومسلم
خبرگزاری فارس
تابناک - ۳ مرداد ۱۳۸۸

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دعوی باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت سرپرست و بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد. به گزارش فارس، احکام صادره به شرح زیر است: *جریمه نقدی برای سپهر حیدری و محمود خوردبین بر اساس عمل و اقدام محمود خوردبین در نشر مطالب غیر واقع و تحریک آمیز در رسانه‌ای گروهی وی با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت ۳۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. سپهر حیدری بازیکن پرسپولیس مبنی بر نشر مطالب و تحریک آمیز با انجام مصاحبه‌های گوناگون با توبیخ کتبی و درج درپرونده ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. * در پی درخواست باشگاه راه آهن شهرری مبنی بر تغییر زمان جلسه رسیدگی به مشکلات مالی حسین کوشکی به طرفیت باشگاه پیام، این نشست در تاریخ ۲۳ تیر به روز شنبه ۳۱ مرداد تغییر یافت. *تعلیق باشگاه ابومسلم به دلیل بدهی باشگاه ابومسلم به عرفان اولروم، کمیته انضباطی فدراسیون این باشگاه را از هرگونه فعالیت و ثبت قرارداد محروم کرد.

باشگاه فوق باید مبلغ یک میلیارد و سیصد هزار ریال درحق الروم پرداخت کند تا از حال محرومیت خارج شود

منابع خبر
جریمه نقدی برای حیدری و تعلیق ابومسلم خبرگزاری فارس - ۳ مرداد ۱۳۸۸