جریمه ۸۶۷ میلیونی قاچاقچی سیگار در همدان

خبرگزاری میزان - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: عامل قاچاق سیگار ۸۶۷ میلیون ریال جریمه شد

منابع خبر
جریمه ۸۶۷ میلیونی قاچاقچی سیگار در همدان خبرگزاری میزان - ۱۹ مرداد ۱۳۹۷