جزئیات ابلاغیه جدید به بانک‌ها

جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

بانک مرکزی تهیه دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

منابع خبر
جزئیات ابلاغیه جدید به بانک‌ها جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۴
جزئیات ابلاغیه جدید به بانک‌ها عصر ایران - ۲۵ تیر ۱۳۹۴